امور کنسولی

تصدیق و تسجیل اسناد

تصدیق وکالت نامه

مدارک مورد نیاز:  

1- جهت تنظیم هرگونه وکالتنامه، در سامانه میخک ثبت نام بعمل آورید.

2- در پایان مراحل در سامانه میخک کد رهگیری را دریافت نمایید.

3- با در دست داشتن کد رهگیری و اصل مدارک هویتی ایرانی (گذرنامه، شناسنامه و کارت ملی) جهت تأیید  به بخش کنسولی سفارت مراجعه فرمائید.  

4- پرداخت هزینه، مطابق با جدول تعرفه خدمات کنسولی

 

توضیحات:

در صورتی که اصل مدارک به همراه متقاضی نمی باشد بایستی یکی از بستگان وی با در دست داشتن اصل مدارک به وزارت امور خارجه در تهران (ساختمان شماره 3 اداره کل امور کنسولی) و یا یکی از نمایندگی های وزارت امور خارجه در شهرهای مشهد، تبریز، اصفهان، ارومیه، رشت، شیراز، قم، بوشهر، اهواز، کیش، قشم و زاهدان مراجعه نمایند.

شماره حساب سفارت:

CIMB Bank: 8000443614

May Bank: 564427305770

ملاحظه:

 • پرداخت آنلاین مورد قبول نمی باشد لطفا از پرداخت آنلاین جدا خودداری فرمایید. 

 • مبلغ فوق فقط و فقط به یکی از طرق زیر پرداخت گردد: 

 1. در یکی از دو بانک CIMB BANK   یا MAY BANK به صورت  Cash Deposit 

 2. در یکی از دو بانک CIMB BANK   یا MAY BANK از طریق تکمیل قیش واریز نقدی

 

یاد آور می شود پرداخت خارج از موارد ذکر شده مورد قبول نمی باشد و تنها از روش های فوق استفاده فرمایید.


تصدیق امضاء و رضایتنامه

مدارک مورد نیاز:  

1- جهت گواهی امضاء، در سامانه میخک ثبت نام بعمل آورید.

2- در پایان مراحل در سامانه میخک کد رهگیری را دریافت نمایید.

3- با در دست داشتن کد رهگیری و اصل مدارک هویتی ایرانی (گذرنامه، شناسنامه و کارت ملی) جهت تأیید  به بخش کنسولی سفارت مراجعه فرمائید.  

4- پرداخت هزینه، مطابق با جدول تعرفه خدمات کنسولی

 

توضیحات:

 1. در صورتی که اصل شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت یا معافیت و آخرین مدرک تحصیلی به همراه متقاضی نمی باشد بایستی یکی از بستگان با در دست داشتن اصل مدارک فوق به وزارت امور خارجه در تهران (ساختمان شماره 3 اداره کل امور کنسولی) و یا نمایندگی های وزارت امور خارجه در استانها نسبت به رویت اسناد مذکور و ارسال تصویر آنها به سفارت ایران در مالزی اقدام نمایند. همچنین لطفا قبل از مراجعه به بحش کنسولی نسبت به دریافت مدارک توسط کنسولی اطمینان حاصل نمایید.

تصدیق ترجمه مدارک

مدارک مورد نیاز:

 1. تکمیل فرم مشخصات فردی - یک نسخه
 2. اصل مدارک تائید شده توسط وزارت امور خارجه
 3. توضیح: تصدیق ترجمه مدارک تائید شده توسط وزارت امور خارجه رایگان انجام می شود.

تائید مدارک بیمارستانی

مدارک مورد نیاز:

 1. تکمیل فرم مشخصات فردی - یک نسخه
 2. اصل و تصویر گذرنامه (صفحه مشخصات، اعتبار و تمام صفحات مهردار) - یک نسخه
 3. اصل اسناد پزشکی بیمارستانی ممهور به مهر وزارت امور خارجه مالزی
 4. بارگذاری در سامانه میخک - قسمت تایید مدارک درمانی و اخذ کد رهگیری
 5. مراجعه حضوری به بخش کنسولی به همراه اصل مدارک فوق جهت تایید مدارک