امور کنسولی

تعویض گذرنامه

مدارک مورد نیاز:

             1- تکمیل فرم درخواست صدور گذرنامه - یک نسخه

     2-  تصویر تمام صفحات استفاده شده(غیر سفید) گذرنامه

3-     تصویر صفحه اول گذرنامه و آخـرین ویزای معتبر (یک نسخه اضافه )

4-     اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه

5-     اصل و تصویر کارت ملی

6-     اصل و تصویر کارت پایان خدمت جدید (برای متقاضیان تغییر محل اقامت)

7-      2 قطعه عکس جدید رنگی پرسنلی (پشت زمینه سفید ، بدون عینک ، بدون کروات و با کت و  بانوان محترم با حجاب اسلامی)

8-        دانشجویان جهت استفاده از مزایای دانشجویی (گذرنامه رایگان) ارائه گواهی اشتغال به تحصیل معتبر الزامی است.

 

**مدت زمان تعویض گذرنامه حداقل 4 روز کاری می باشد.**


ملاحظه: جهت افراد فاقداجازه معتبر (Over Stay)برگ عبور برای بازگشت به کشور صادر میگردد.

پی نوشت1: جهت تحویل و ارائه ی مدارک برای تعویض گذرنامه حضور شخص الـزامی است.

پی نوشت2: حضور پدر و یا موافقت رسمی ایشان جهت تعویض گذرنامه فرزند زیر 18 سال ضروری است.

     پی نوشت3: چنانچه متقاضی دارای پرونده دانشجویی تایید شده، باشد تعویض گذرنامه رایــگان انجام می گردد.  

       پی نوشت4: مدت زمان استفاده از تسهیلات دانشجویی ( گذرنامه رایگان، مهر خروج دانشجویی و ...) برای مقطع کارشناسی 6 سال، کارشناسی ارشد 3 سال و دکتری 6 سال می باشد.

پی نوشت5 : رسید پرداخت هزینه صدور گذرنامه برای افراد غیر دانشجو _ جهت مشاهده مبلغ قابل برداخت به صفحه تعرفه خدمات کنسولی مراجعه فرمایید.

پی نوشت6: چنانچه اصل مدارک هویتی فوق در ایران باشد ، می بایست یکی از بستگان و یا آشنایان با ارائه ی مدارک فوق به وزارت امورخارجه تهران ساختمان شماره 3 و  یا نمایندگی های وزارت امور خارجه در استانها نسبت به رویت اسناد مذکور و ارسال تصویر آنها به سفارت ایران در مالزی اقدام نمایند. همچنین لطفا قبل از مراجعه به بحش کنسولی نسبت به دریافت مدارک توسط کنسولی اطمینان حاصل نمایید.