امور کنسولی

انتقال دانشجویان به داخل

دانشجویان محترم جهت اطلاع از دستورالعمل وزارت علوم جهت انتقال دانشجو به داخل کشور، میتوانند با مراجعه به لینک زیر 

سامانه انتقال از خارج به داخل "را مطالعه بفرمایید.