اطلاعات کلی

بسمه تعالی

 اطلاعات سیاسی مربوط به کشور مالزی

الف: اطلاعات پایه :

پایتخت: کوالالامپور

تاریخ استقلال : ۳۱ اوت ۱۹۵۷

وسعت: ۳۲۹۷۵۸ کیلومتر مربع، متشکل از دوقسمت، شبه جزیره مالزی (مالزی غربی) و ایالات صباح و ساراواک (مالزی شرقی).

آب وهوا : مرطوب واستوایی، بدون فصول متمایز، با متوسط دمای ۳۰-۲۶ درجه سانتیگراد، بارندگی ۴۰۰-۲۵۰ سانتیمتر در سال .

جمعیت(تا پایان سال ۲۰۱۰): ۰۰۰، ۰۰۰ ،۲۹ نفر

نرخ رشد جمعیت :   1.723 درصد (۲۰۰۹)

ترکیب جمعیت : نژاد ملایو (50.4%)، نژاد چینی (23.7% ) ، نژاد هندی ( 7.1% ) ساکنان بومی(11%) و سایر اقوام و جمعیت غیر مالزیایی (7.8% )

زبان رسمی : ملایو(انگلیسی، چینی و هندی نیز رواج دارد).

دین رسمی : اسلام ـ شافعی مذهب( حدود58% از کل جمعیت ). پیروان بودیسم ، کنفسیوس، مسیحیت و سایر ادیان نیز برای انجام امور مذهبی خود از آزادی کامل برخوردارند.     

نرخ باسوادی : بیش از88.9 درصد