اطلاعات کلی درباره مالزی

 اطلاعات کلی مربوط به کشور مالزی

الف: اطلاعات پایه :

پایتخت: کوالالامپور

تاریخ استقلال : ۳۱ اوت ۱۹۵۷

وسعت: 330803 کیلومتر مربع، متشکل از دوقسمت، شبه جزیره مالزی (مالزی غربی) و ایالات صباح و ساراواک (مالزی شرقی).

آب وهوا : مرطوب واستوایی، بدون فصول متمایز، با متوسط دمای ۳۰-۲۶ درجه سانتیگراد، بارندگی ۴۰۰-۲۵۰ سانتیمتر در سال .

جمعیت (تا آگوست 2019 ):  32772000 نفر

ترکیب جمعیت : بومی پوترا شامل نژاد ملایو، اورانگ اصلی و ساکنین بومی ایالات صباح و ساراواک (68.8%)، نژاد چینی (23.2% ) ، نژاد هندی ( 7.0% ) 

زبان رسمی : ملایو(انگلیسی، چینی و هندی نیز رواج دارد).

دین رسمی : اسلام ـ شافعی مذهب( حدود58% از کل جمعیت ). پیروان بودیسم ، کنفسیوس، مسیحیت و سایر ادیان نیز برای انجام امور مذهبی خود از آزادی کامل برخوردارند.     

نرخ باسوادی : بیش از88.9 درصد