امور کنسولی

تغییر محل اقامت

مدارک مورد نیاز:
  1. تکمیل فرم درخواست تغییر محل اقامت- یک نسخه
  2. تکمیل پرسشنامه مشخصات فردی - یک نسخه
  3. اصل و تصویر کارت یا برگ اقامت کشور مالزی - یک نسخه
  4. تصویر کلیه صفحات مهردار گذرنامه - یک نسخه
  5. اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا کارت معافیت - یک نسخه
  6. هزینه تغییر محل اقامت - جهت مشاهده مبلغ قابل برداخت به صفحه تعرفه خدمات کنسولی مراجعه فرمایید.
  7. عکس 4×3 جدید رنگی با زمینه سفید، بدون کلاه و عینک و با حجاب کامل - یک قطعه

توضیحات:

  1. متقاضیانی که یکبار اصل مدارک فوق را به امور کنسولی ارائه نموده اند تصویر همان مدارک کافی می باشد.
  2. در صورتی که اصل شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت یا معافیت و آخرین مدرک تحصیلی به همراه متقاضی نمی باشد بایستی یکی از بستگان با در دست داشتن اصل مدارک فوق به وزارت امور خارجه در تهران (ساختمان شماره 3 اداره کل امور کنسولی) و یا نمایندگی های وزارت امور خارجه در استانها نسبت به رویت اسناد مذکور و ارسال تصویر آنها به سفارت ایران در مالزی اقدام نمایند. همچنین لطفا قبل از مراجعه به بحش کنسولی نسبت به دریافت مدارک توسط کنسولی اطمینان حاصل نمایید.