امور کنسولی

امور شناسنامه

تعویض شناسنامه

مدارک مورد نیاز:

 1. تکمیل فرم مشخصات فردی - یک نسخه
 2. تکمیل پرسشنامه درخواست تعویض شناسنامه - یک نسخه 
 3. اصل و تصویر شناسنامه قدیمی
 4. عکس 4×3 جدید رنگی و یکنواخت - سه قطعه
  (تمام رخ با زمینه سفید٫ بدون کلاه و عینک/ خانمها با حجاب کامل)
 5. اصل و تصویر گذرنامه معتبر ایرانی
 6. رسید پرداخت هزینه تعویض شناسنامه _ جهت مشاهده مبلغ قابل برداخت به صفحه تعرفه خدمات کنسولی مراجعه فرمایید

توضیحات:

لازم به ذکر است که حضور شخص متقاضی الزامی می باشد.


شناسنامه المثنی

ایرانیان مقیم خارج از کشور در صورت مفقود شدن شناسنامه ایرانی خود می توانند از طریق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت خود نسبت به ارائه درخواست صدور  المثنی شناسنامه اقدام نمایند.

مدارک مورد نیاز :

 1.   ارائه برگ تکمیل شده صدور شناسنامه.
 2.  برگ تکمیل شده گزارش  مفقودی شناسنامه.
 3.  پرسشنامه تکمیل شده متقاضیان دریافت خدمات سجلی از اسناد سجلی راکد (در صورتی که  شناسنامه نمونه قدیم و مربوط به قبل از انقلاب اسلامی باشد )
 4. دو قطعه عکس جدید 4*3 تمام رخ، بدون کلاه، عینک  با درج مشخصات سجلی متقاضی درپشت عکسها ،(برای افراد بالای 15 سال ) عکس خانمها با رعایت حجاب کامل اسلامی باشد.
 5.  تصویر شناسنامه مفقوده متقاضی.
 6.  اصل شناسنامه همسر و فرزندان و اصل سند ازدواج افراد متاهل.
 7.  ارائه اصل مدرک معتبر عکس دار ایرانی مانند: گذرنامه، گواهینامه رانندگی، کارت پایان خدمت یا معافیت، مدرک تحصیلی، کارت شناسائی ملی، شناسنامه جدید پدرومادر و همسروفرزندان، ارائه دو مورد از موارد ذکرشده الزامی است.
 8. ارائه مدارک اقامتی معتبر عکسدار متقاضی.
 9. رسید پرداخت هزینه المثنی شناسنامه _ جهت مشاهده مبلغ قابل برداخت به صفحه تعرفه خدمات کنسولی مراجعه فرمایید

ملاحظات :

حضور شخص متقاضی در نمایندگی ضروری است.

درخواست المثنی شناسنامه برای متقاضیان زیر 18 سال باید از سوی پدر، جد پدری ویا قیم قانونی آنها انجام شود.

 


الصاق عکس

شناسنامه افراد بالای 15 سال باید عکسدار گردد. لازمه آن تعویض شناسنامه توسط ثبت احوال محل صدور می باشد. لذا برای این امر به بخش تعویض شناسنامه مراجعه نمایید.

توضیح: برای افراد بین 15 تا 18 سال درخواست تغییرات توسط پدر متقاضی انجام می شود.

 


تغییر نام

مدارک مورد نیاز:

 

 1. تکمیل برگ درخواست تغییر نام توسط متقاضی

 2. تکمیل برگ درخواست رسیدگی از هیئت حل اختلاف مبنی بر تغییر نام

 3. برگ نانوشته صورت مجلس تصمیم هیئت حل اختلاف اداره ثبت احوال

 4. اصل شناسنامه و کپی از تمامی صفحات آن

 5. دو نسخه کارت آثار انگشتان افراد بالای 18 سال

 6. ارائه قبض بانکی واریز هزینه خدمات سجلی به حساب نمایندگی- جهت مشاهده مبلغ قابل برداخت به صفحه تعرفه خدمات کنسولی مراجعه فرمایید.