امور کنسولی

صدور گذرنامه

عابرین غیر مجاز

 •     ثبت نام در سامانه میخک
 •     تکمیل فرم عابرین غیر مجاز در سامانه میخک جهت اخذ مجوز
 •     بارگذاری تصویر مدارک مورد نیاز
 •     مراجعه به بخش کنسولی با همراه داشتن اصل مدارک بارگذاری شده و کدرهگیری
 •     رسید پرداخت هزینه مکاتبات _ جهت مشاهده مبلغ پرداخت به صفحه تعرفه خدمات کنسولی مراجعه فرمایید.
 •     رسید پرداخت جریمه عبور غیر مجاز_ جهت مشاهده مبلغ پرداخت به صفحه تعرفه خدمات کنسولی مراجعه فرمایید.

     تبصره : عابرین غیرمجازی که در هنگام درخواست گذرنامه از زمان خروجشان از کشور بیش از پنج سال گذشته باشد از پرداخت جریمه معاف می باشند.

              شماره حساب سفارت جمهوری اسلامی ایران در کوالالامپور  :

 •      8000443614 (CIMB)
 •      564427305770 (MAYBANK)

                لطفا پرداختی ها از طریق بانک صورت پذ یرد و فیش پرداختی را  ارائه و از پرداخت آنلاین جدا خودداری فرمایید.

   توضیحات:

 •      در صورتی که اصل شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت یا معافیت به همراه متقاضی نمی باشد بایستی یکی از بستگان با در دست داشتن اصل مدارک فوق به وزارت امور خارجه در تهران (ساختمان شماره 3 اداره کل امور کنسولی) و یا نمایندگی های وزارت امور خارجه در  استانها نسبت به رویت اسناد مذکور و ارسال تصویر آنها به سفارت ایران در مالزی اقدام نمایند. همچنین لطفا قبل از مراجعه به بحش کنسولی نسبت به دریافت مدارک توسط کنسولی اطمینان حاصل نمایید.
 •      افراد بالای ۱۵سال سن باید دارای شناسنامه عکسدار بوده و در صورت عکسدار نبودن شناسنامه ابتدا بایستی اقدام به عکس دار نمودن آن نمایند.


متولدین خارج از کشور

                     براساس بند 2 ماده 976 قانون مدنی افرادی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران و یا در خارج از کشور متولد شده باشند، می توانند گذرنامه دریافت نمایند.

 •     نکته مهم جهت درخواست صدور گذرنامه برای فرزندان کمتر از 18 سال

                     ابتدا می بایست با کد ملی و مشخصات پدر و یا قیم قانونی فرزند در سامانه میخک ثبت نام انجام شده و سپس در مرحله دوم و بعد از وارد نمودن رمز یکبارمصرف، در بخش درخواست گذرنامه گزینه صدور گذرنامه برای فرزند زیر 18 سال انتخاب و سپس کد ملی و                                 مشخصات سجلی فرزند وارد شود و دریافت کد رهگیری.

 

 •     تکمیل فرم درخواست صدور گذرنامه - یک نسخه
 •     اصل و تصویر گواهی ولادت فرزند - یک نسخه
 •     اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه فرزند - یک نسخه
 •     اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه پدر - یک نسخه
 •     اصل و تصویر اقامت پدر در کشور مالزی (همان ویزا که در گذرنامه درج شده و یا کارت اقامت - یک نسخه
 •     2 قطعه عکس جدید بیومتریک 4/3 و بدون روتوش (پشت زمینه سفید ، بدون عینک ، کروات و بانوان محترم بالای 9 سال با حجاب اسلامی)
 •     رسید پرداخت هزینه صدور گذرنامه _ جهت مشاهده مبلغ قابل برداخت به صفحه تعرفه خدمات کنسولی مراجعه فرمایید.

               شماره حساب سفارت جمهوری اسلامی ایران در کوالالامپور  :

 •     8000443614 (CIMB)
 •     564427305770 (MAYBANK)

                      لطفا پرداختی ها از طریق بانک صورت پذ یرد و فیش پرداختی را ارائه و از پرداخت آنلاین جدا خودداری فرمایید.

                     توضیحات:

 •      در صورتی که متقاضی زیر 18 سال باشد و محل اقامت پدر درگذرنامه مالزی درج شده باشد. پدر می تواند در خصوص تغییر محل اقامت فرزند خود اقدام نماید. فرم های مربوط به تغییر محل اقامت تکمیل گردد.
 •     در صورتی که مدارک هویتی (اصل شناسنامه، کارت ملی و ...) به همراه متقاضی نمی باشد بایستی یکی از بستگان با در دست داشتن اصل مدارک فوق به وزارت امور خارجه در تهران (ساختمان شماره 3 اداره کل امور کنسولی) و یا نمایندگی های وزارت امور خارجه در استانها  نسبت به رویت اسناد مذکور و ارسال تصویر آنها به سفارت ایران در مالزی اقدام نمایند. همچنین لطفا قبل از مراجعه به بحش کنسولی نسبت به دریافت مدارک توسط کنسولی اطمینان حاصل نمایید.
 •     افراد بالای ۱۵سال سن باید دارای شناسنامه عکسدار بوده و در صورت عکسدار نبودن شناسنامه ابتدا بایستی اقدام به عکس دار نمودن آن نمایند


بانوان خارجی

 •     ثبت در خواست در سامانه میخک و دریافت کد رهگیری
 •     تکمیل فرم درخواست صدور گذرنامه - یک نسخه
 •     اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی – هر کدام یک نسخه
 •     اصل و تصویر کارت هویت خارجی - یک نسخه
 •     2 قطعه عکس 4×3 جدید با زمینه سفید، بدون کلاه و عینک و با حجاب کامل
 •     رسید پرداخت هزینه صدور گذرنامه _ جهت مشاهده مبلغ قابل برداخت به صفحه تعرفه خدمات کنسولی مراجعه فرمایید.

                     شماره حساب سفارت جمهوری اسلامی ایران در کوالالامپور  :

 •     8000443614 (CIMB)
 •     564427305770 (MAYBANK)

                  لطفا پرداختی ها از طریق بانک صورت پذ یرد و فیش پرداختی را ارائه و از پرداخت آنلاین جدا خودداری  فرمایید.

توضیحات:

 •     در صورت درخواست متقاضی جهت "تغییر محل اقامت" مندرج در گذرنامه ، فرم مربوط به آن تکمیل گردد.
 •     در صورتی که اصل شناسنامه و کارت ملی به همراه متقاضی نمی باشد بایستی یکی از بستگان با در دست داشتن اصل مدارک فوق به وزارت امور خارجه در تهران (ساختمان شماره 3 اداره کل امور کنسولی) و یا نمایندگی های وزارت امور خارجه در استانها نسبت به رویت اسناد  مذکور و ارسال تصویر آنها به سفارت ایران در مالزی اقدام نمایند. همچنین لطفا قبل از مراجعه به بحش کنسولی نسبت به دریافت مدارک توسط کنسولی اطمینان حاصل نمایید.
 •     افراد بالای ۱۵سال سن باید دارای شناسنامه عکسدار بوده و در صورت عکسدار نبودن شناسنامه ابتدا بایستی اقدام به عکس دار نمودن آن نمایند


تابعیت مضاعف

 •     ثبت در خواست در سامانه میخک و دریافت کد رهگیری
 •     تکمیل فرم درخواست صدور گذرنامه - یک نسخه
 •     اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه و اصل و تصویر کارت ملی هر کدام یک نسخه
 •     تکمیل فرم اظهاریه بقاء به تابعیت
 •     اصل و تصویر گذرنامه یا کارت هویت خارجی - یک نسخه
 •     2 قطعه عکس 4×3 جدید رنگی با زمینه سفید، بدون کلاه و عینک و با حجاب کامل
 •     رسید پرداخت هزینه صدور گذرنامه _ جهت مشاهده مبلغ قابل برداخت به صفحه تعرفه خدمات کنسولی مراجعه فرمایید.

            شماره حساب سفارت جمهوری اسلامی ایران در کوالالامپور  :

 • 8000443614 (CIMB)
 • 564427305770 (MAYBANK)

                   لطفا پرداختی ها از طریق بانک صورت پذ یرد و فیش پرداختی را ارائه و از پرداخت آنلاین جدا خودداری  فرمایید.

     توضیحات:

 •     در صورت درخواست متقاضی جهت "تغییر محل اقامت" مندرج در گذرنامه ، فرم مربوط به آن تکمیل گردد..
 •     در صورتی که اصل شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت یا معافیت به همراه متقاضی نمی باشد بایستی یکی از بستگان با در دست داشتن اصل مدارک فوق به وزارت امور خارجه در تهران (ساختمان شماره 3 اداره کل امور کنسولی) و یا نمایندگی های وزارت امور خارجه در استانها نسبت به رویت اسناد مذکور و ارسال تصویر آنها به سفارت ایران در مالزی اقدام نمایند. همچنین لطفا قبل از مراجعه به بحش کنسولی نسبت به دریافت مدارک توسط کنسولی اطمینان حاصل نمایید.
 •     افراد بالای ۱۵سال سن باید دارای شناسنامه عکسدار بوده و در صورت عکسدار نبودن شناسنامه ابتدا بایستی اقدام به عکس دار نمودن آن نمایند


صدور گذرنامه مخدوشه

 •     ثبت در خواست در سامانه میخک و دریافت کد رهگیری
 •     تکمیل فرم درخواست صدور گذرنامه - یک نسخه
 •     اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه - یک نسخه
 •     اصل و تصویر کارت ملی - یک نسخه
 •     اصل گذرنامه مخدوشه
 •     شرح کتبی نحوه مخدوشه شدن و...
 •     2 قطعه عکس 4×3 جدید رنگی با زمینه سفید، بدون کلاه و عینک و با حجاب کامل
 •     رسید پرداخت هزینه صدور گذرنامه _ جهت مشاهده مبلغ قابل برداخت به صفحه تعرفه خدمات کنسولی مراجعه فرمایید.

                   شماره حساب سفارت جمهوری اسلامی ایران در کوالالامپور  :

 •     8000443614 (CIMB)
 •     564427305770 (MAYBANK)

                   لطفا پرداختی ها از طریق بانک صورت پذ یرد و فیش پرداختی را ارائه و از پرداخت آنلاین جدا خودداری  فرمایید.

توضیحات:

 •     در صورتی که اصل شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت یا معافیت و آخرین مدرک تحصیلی به همراه متقاضی نمی باشد بایستی یکی از بستگان با در دست داشتن اصل مدارک فوق به وزارت امور خارجه در تهران (ساختمان شماره 3 اداره کل امور کنسولی) و یا نمایندگی های وزارت امور خارجه در استانها نسبت به رویت اسناد مذکور و ارسال تصویر آنها به سفارت ایران در مالزی اقدام نمایند. همچنین لطفا قبل از مراجعه به بحش کنسولی نسبت به دریافت مدارک توسط کنسولی اطمینان حاصل نمایید.
 •     افراد بالای ۱۵سال سن باید دارای شناسنامه عکسدار بوده و در صورت عکسدار نبودن شناسنامه ابتدا بایستی اقدام به عکس دار نمودن آن نمایند


صدور گذرنامه مفقوده

             اگر شخص متقاضی دارای ویزای معتبر مالزی( ویزای کار/ دانشجویی / خانه دوم / همراه )  باشد :

 •     ثبت در خواست در سامانه میخک و دریافت کد رهگیری
 •     تکمیل فرم درخواست صدور گذرنامه - یک نسخه
 •     تصویر صفحه اول و ویزای معتبر مالزی- یک نسخه
 •     اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه- یک نسخه
 •     اصل و تصویر کارت ملی- یک نسخه
 •     اصل و تصویر کارت پایان خدمت جدید (برای آقایان) - یک نسخه
 •     اصل گزارش پلیس به انگلیسی ممهور به مهر اداره پلیس
 •     گزارش و شرح دست نویس چگونگی و علت مفقود شدن گذرنامه به فارسی
 •     2 قطعه عکس 4×3 جدید رنگی با زمینه سفید، بدون کلاه و عینک و با حجاب کامل
 •     رسید پرداخت هزینه صدور گذرنامه _ جهت مشاهده مبلغ قابل برداخت به صفحه تعرفه خدمات کنسولی مراجعه فرمایید.

             شماره حساب سفارت جمهوری اسلامی ایران در کوالالامپور  : 

 •     8000443614 (CIMB)
 •     564427305770 (MAYBANK)

لطفا پرداختی ها از طریق بانک صورت پذ یرد و فیش پرداختی را ارائه و از پرداخت آنلاین جدا خودداری  فرمایید

توضیحات:

در صورتی که اصل شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت یا معافیت به همراه متقاضی نمی باشد بایستی یکی از بستگان با در دست داشتن اصل مدارک فوق به وزارت امور خارجه در تهران (ساختمان شماره 3 اداره کل امور کنسولی) و یا نمایندگی های وزارت امور خارجه در استانها نسبت به رویت اسناد مذکور و ارسال تصویر آنها به سفارت ایران در مالزی اقدام نمایند. همچنین لطفا قبل از مراجعه به بحش کنسولی نسبت به دریافت مدارک توسط کنسولی اطمینان حاصل نمایید.

 

پی نوشت1: تصویر ویزای ارائه شده و اقامت قانونی متقاضی از اداره مهاجرت مالزی استعلام خواهد شد.

پی نوشت 2: جهت تحویل و ارائه ی مدارک برای تعویض گذرنامه حضور شخص الـزامی است.

پی نوشت3: حضور پدر و یا موافقت رسمی ایشان جهت تعویض گذرنامه فرزند زیر 18 سال بهمراه فرزند  ضروری است. افراد بالای ۱۵سال سن باید دارای شناسنامه عکسدار بوده و در صورت عکسدار نبودن شناسنامه ابتدا بایستی اقدام به عکس دار نمودن آن نمایند.

 پی نوشت4: چنانچه دانشجوی دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم و دارای پرونده دانشجویی می باشید ( و یا همسر و فرزند دانشجو هستید) تعویض گذرنامه رایــگان میباشد. جهت اطمینان بیشتر حتـــــما  اصل گواهی اشتغال به تحصیل با تــاریخ روز و پرینت کــد رهگیری مربوط به سامانه تایید اسناد کنسولی (میخک) به نشانی (mikhak.mfa.ir) را بهمراه داشته باشید.

پی نوشت5: مدت زمان استفاده از تسهیلات دانشجویی ( گذرنامه رایگان، مهر خروج دانشجویی و ...) برای مقطع کارشناسی 6 سال، کارشناسی ارشد 3 سال و دکتری 6 سال می باشد.