امور کنسولی

صدور نامه گمرک

مدارک مورد نیاز:

  1. تکمیل فرم معرفی نامه گمرک
  2. ارائه اصل یا تصویر گذرنامه
  3. ارائه مدارک فارغ التحصیلی
  4. تقاضا نامه کتبی با ذکر گمرک مربوطه

تبصره:

  1. داشتن پرونده دانشجویی کامل، الزامی است.
  2. دانشجویانی که پرونده دانشجویی آنان کامل بوده و اصل مدارک خود را هنگام تشکیل پرونده ارائه نموده اند تصویر مدارک فوق کافی می باشد.
  3. در صورتی که اصل شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت یا معافیت و آخرین مدرک تحصیلی به همراه دانشجو نمی باشد بایستی یکی از بستگان با در دست داشتن اصل مدارک فوق به وزارت امور خارجه در تهران (ساختمان شماره 3 اداره کل امور کنسولی) و یا نمایندگی های وزارت امور خارجه در استانها نسبت به رویت اسناد مذکور و ارسال تصویر آنها به سفارت ایران در مالزی اقدام نمایند. همچنین لطفا قبل از مراجعه به بحش کنسولی نسبت به دریافت مدارک توسط کنسولی اطمینان حاصل نمایید.
  4. براساس بخشنامه جدید وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری ضروری است در گواهی ها و مدارک تحصیلی صادره از سوی دانشگاه، وضعیت تحصیــــلی دانشجو، مشخصابصورت تمام وقت یاپاره وقت بودن(Full Time or Part Time )، رشته، مقطع و طول دوره تحصیلی قیدگردد. لازم به ذکر است جهت تداوم تسهیلات دانشجوئی ارائه گواهی مذکور هر 6 ماه یکبار الزامی می باشد.
    دانلود : formGomrok.pdf           حجم فایل 27 KB