امور کنسولی

درج مهر خروج دانشجویی

درج مهر خروج دانشجویی در گذرنامه

 

 

دانشجویان دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم / بهداشت که دارای پرونده دانشجویی معتبر در این نمایندگی هستند ( و همچنین همسر و فرزندان آنها) میتوانند با ارائه ی اصل گذرنامه نسبت به دریافت مهر خروج دانشجویی 2 مرتبه در سال شمسی استفاده کنند.

پی نوشت1: جهت اطمینان بیشتر حتـــــما گواهی اشتغال به تحصیل با تــاریخ روز بهمراه پرینت کــد رهگیری مربوط به سامانه تایید اسناد کنسولی میخک  ( mikhak.mfa.gov.ir ) را بهمراه داشته باشید

پی نوشت2: ارائه کارت معافیت و یا پایان خدمت جهت آقایانی که همسرشان دارای پرونده دانشجویی می باشند برای دریافت مهرخروج خانواده دانشجو الزامی است.

پی نوشت3: مدت زمان استفاده از تسهیلات دانشجویی ( گذرنامه رایگان، مهر خروج دانشجویی و ...) برای مقطع کارشناسی 6 سال، کارشناسی ارشد 3 سال و دکتری 6 سال می باشد.

پی نوشت 4: افراد بالای ۱۵سال سن باید دارای شناسنامه عکسدار بوده و در صورت عکسدار نبودن شناسنامه ابتدا بایستی اقدام به عکس دار نمودن آن نمایند