امور کنسولی

صدور مهر خروج

مدارک مورد نیاز:

  1. ارائه اصل گذرنامه
  2. تکمیل فرم مهر خروج دانشجویی

دانشجویان دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم / بهداشت که دارای پرونده دانشجویی فعال در این نمایندگی هستند ( و همچنین همسر و فرزندان آنها) میتوانند با ارائه ی اصل گذرنامه نسبت به دریافت مهر خروج دانشجویی 2 مرتبه در سال شمسی استفاده کنند.

پی نوشت1: جهت اطمینان بیشتر حتـــــما گواهی اشتغال به تحصیل با تــاریخ روز بهمراه پرینت کــد رهگیری مربوط به سامانه تایید اسناد کنسولی( میخک) ( به نشانی mikhak.mfa.ir)را بهمراه داشته باشید. 
پی نوشت2: ارائه کارت معافیت و یا پایان خدمت جهت آقایانی که همسرشان دارای پرونده دانشجویی می باشند برای دریافت مهرخروج خانواده دانشجو الزامی است.

پی نوشت3: مدت زمان استفاده از تسهیلات دانشجویی ( گذرنامه رایگان، مهر خروج دانشجویی و ...) برای مقطع کارشناسی 5 سال، کارشناسی ارشد 3 سال و دکتری 5 سال می باشد.

    دانلود : formKhorojDaneshjoo.pdf           حجم فایل 36 KB