امور کنسولی

صدور برگ عبور

مدارک مورد نیاز:

  1. تکمیل پرسشنامه مشخصات فردی - یک نسخه
  2. تکمیل فرم درخواست صدور برگ عبور - یک نسخه
  3. اصل و تصویر کلیه صفحات مهردار گذرنامه متقاضی (در صورت وجود) - یک نسخه
  4. شرح حال کتبی از زمان خروج از ایران تا هنگام درخواست برگ عبور - یک نسخه
  5. ارائه اصل گزارش پلیس مالزی مبنی بر مفقود شدن گذرنامه
  6. عکس 4×3 جدید رنگی با زمینه سفید، بدون کلاه و عینک و با حجاب کامل - سه قطعه
  7. اصل و تصویر شناسنامه جدید یا کارت شناسایی ملی یا گواهینامه رانندگی یا کارت پایان خدمت یا معافیت از نظام وظیفه و یا مدارک تحصیلی معتبر ایرانی  -  یک نسخه

توضیحات:

  1. متقاضیانی که یکبار اصل مدارک فوق را به امور کنسولی ارائه نموده اند تصویر همان مدارک کافی می باشد.
  2. در صورتی که اصل شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت یا معافیت و آخرین مدرک تحصیلی به همراه متقاضی نمی باشد بایستی یکی از بستگان با در دست داشتن اصل مدارک فوق به وزارت امور خارجه در تهران (ساختمان شماره 3 اداره کل امور کنسولی) و یا نمایندگی های وزارت امور خارجه در استانها نسبت به رویت اسناد مذکور و ارسال تصویر آنها به سفارت ایران در مالزی اقدام نمایند. همچنین لطفا قبل از مراجعه به بحش کنسولی نسبت به دریافت مدارک توسط کنسولی اطمینان حاصل نمایید.