امور کنسولی

صدور برگ عبور

به ایرانیانی که درخواست مراجعت به کشور دارند و فاقد گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه باشند و یا اینکه مدت اعتبار آن اسناد منقضی شده باشد، به شرط آنکه تابعیت ایرانی آنها مسلم باشد برگ عبور که فقط برای بازگشت به ایران معتبر است داده می شود.

مدارک لازم:

 •     ثبت در خواست در سامانه میخک و دریافت کد رهگیری
 •     حضور داوطلبانه متقاضی در کنسولگری
 •     اصل شناسنامه (عکسدار برای افراد ۱۵سال به بالا) یا کارت شناسایی ملی یا گواهینامه رانندگی یا کارت پایان خدمت یا معافیت از نظام وظیفه.
 •     تکمیل پرسشنامه مشخصات فردی - یک نسخه
 •     تکمیل فرم درخواست صدور برگ عبور - یک نسخه
 •     اصل و تصویر کلیه صفحات مهردار گذرنامه متقاضی (در صورت وجود) - یک نسخه
 •     ارائه اصل گزارش پلیس مالزی مبنی بر مفقود شدن گذرنامه
 •     شرح حال کتبی از هنگام خروج قانونی یا غیر قانونی از ایران تا هنگام درخواست برگ عبور.
 •     2 قطعه عکس 4×3 رنگی جدید بیومتریک و یک نواخت (تمام رخ با زمینه روشن , بدون کلاه , عینک و شال گردن/ خانم ها با حجاب اسلامی).
 •     بلیط برگشت تایید شده پرواز باید از مالزی به فرودگام امام خمینی که تاریخ آن حداکثرتا دو هفته بعد باشد.

توجه :

 •        برگه عبور برای هر متقاضی یک بار صادر و اعتبار آن از تاریخ صدور به مدت 20 روز می باشد
 •      در صورتی که اصل شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت یا معافیت به همراه متقاضی نمی باشد بایستی یکی از بستگان با در دست داشتن اصل مدارک فوق به وزارت امور خارجه در تهران (ساختمان شماره 3 اداره کل امور کنسولی) و یا نمایندگی های وزارت امور خارجه در استانها نسبت به رویت اسناد مذکور و ارسال تصویر آنها به سفارت ایران در مالزی اقدام نمایند. همچنین لطفا قبل از مراجعه به بحش کنسولی نسبت به دریافت مدارک توسط کنسولی اطمینان حاصل نمایید.