امور کنسولی

صدور کارت ملی

 

    با توجه به اینکه ثبت احوال تاکنون دستورالعملی جهت تعویض کارت ملی قدیمی صادر ننموده، خواهشمند است متقاضیان در صورت سفر به ایران جهت صدور کارت ملی هوشمند به دفاتر پیشخوان دولت (ترجیحا ادارات ثبت احوال شمیران، پونک و شهر ری) مراجعه و اقدام به تعویض کارت ملی خود نمایند.