امور کنسولی

امور نظام وظیفه - معافیت ها

معافیت پزشکی مشمولان  ایرانی مقیم خارج از کشور

با عنایت به هماهنگی های به عمل آمده با سازمان وظیفه عمومی ناجا، کلیه متقاضیان معافیت پزشکی می‌توانند پس از مطالعه آئین نامه اجرایی معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی و فهرست بیماری های ضمیمه آئین نامه مذکور پس از تهیه مدارک زیر با  مراجعه  به  نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت خود اقدام نمایند.

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده معافیت پزشکی

1- اصل مدارک پزشکی مربوط به سوابق بیماری و همچنین گزارش وضعیت فعلی بیمار که به یکی از زبانهای فارسی و یا انگلیسی و به تایید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت مشمول رسیده باشد بهمراه یک سری کامل کپی از آنها (در صورتیکه مدارک و سوابق پزشکی مشمول مربوط به ایران باشد باید قبل از هرگونه اقدامی آنها را به تایید سازمان نظام پزشکی ایران برساند) 

2- اصل و کپی گذرنامه معتبر ایرانی (۲ سری)

3- اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه (۲سری)

4- اصل و کپی پشت و روی کارت ملی (۲سری)

5- تعداد ۶ قطعه عکس 4*3 پشت نویسی شده 

6- اصل و کپی مدارک اقامتی مشمول  (۲سری)

7-اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی مشمول (۲سری)  

8-  فرم مربوط به درخواست معافیت پزشکی 

9- تنظیم وکالت نامه توسط مشمول از طریق سامانه میخک برای پیگیری پرونده در وزارت امور خارجه و سازمان نظام وظیفه (پدر و مادر نیاز به وکالت نامه ندارند)

متقاضیان توجه داشته باشند که مدارک ارائه شده ابتدا توسط نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت تایید و توسط آن نمایندگی به یکی از مراکز معاینه پزشکی مشمولان مقیم خارج از کشور مستقر در شهرهای مونیخ (آلمان) – دبی (امارات عربی متحده) – پکن (چین) ارسال خواهد شد. مرکز پزشکی مربوطه اسناد پزشکی را جهت بررسی اولیه به پزشکان معتمد ارسال خواهد کرد تا پزشک مربوطه نظریه خود را راجع به بیماری متقاضی در چهارچوب مقررات سازمان وظیفه عمومی ناجا (آیین نامه  معاینه و معافیت پزشکی) به مرکز  پزشکی مورد نظر اعلام نماید.

چنانچه بیماری مشمول در چهارچوب مقررات نظام وظیفه تشخیص داده شود، تاریخی برای حضور متقاضی در مرکز پزشکی مربوطه تعیین خواهد گردید. مشمول موظف است در تاریخ مشخص شده جهت معاینات لازم در محل حضور یابد.

در نهایت مدارک پس از نظریه نهایی پزشک و تایید توسط مرکز پزشکی از طریق اداره امور ایرانیان وزارت امور خارجه (واقع در ساختمان شماره 3) توسط پدر،مادر و یا وکیل متقاضی به سازمان وظیفه عمومی ناجا (واقع در تهران - میدان سپاه)جهت بررسی و صدور کارت معافیت ارسال خواهد شد. 

*قبل از مراجعه به اداره امور ایرانیان جهت اطلاع از وصول پرونده از نمایندگی مربوطه به دبیرخانه این اداره به شماره 61153239 تماس گرفته شود.

تذکرات:

الف) تمامی مدارک  ذکر شده در بالا میبایستی توسط نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت مشمول به یکی از مراکز معاینه پزشکی مشمولان مقیم خارج از کشور مستقر در شهرهای مونیخ (آلمان) – دبی (امارات عربی متحده) ارسال گردد. مدارک ارسالی از طرق دیگر رسمیت نداشته و  عودت خواهد شد.

ب) هموطنان گرامی جهت اطلاع از وضعیت پرونده معافیت پزشکی از طریق نمایندگی محل اقامت خود مراتب را پیگیری نموده و از تماس با  مراکز معاینه پزشکی مشمولان مقیم خارج از کشور مستقر در شهرهای مونیخ (آلمان) – دبی (امارات عربی متحده) خودداری نمایند.

پ) بعد از دریافت مدارک بصورت کامل ، مرکز پزشکی مربوطه با پزشک ، پزشکان و یا بیمارستان معتمد کمیسیون پزشکی هماهنگی لازم را در خصوص وقت معاینه حضوری مشمول انجام داده و مراتب را به نمایندگی محل اقامت مشمول اعلام می نماید.( مقتضی است به منظور تعیین وقت معاینات پزشکی از تماس مستقیم با مرکز پزشکی مورد نظر اجتناب نمایند)

ت) بر اساس مقررات مصوب کمیسیون پزشکی ، حضور متقاضیان معافیت پزشکی برای انجام معاینات مربوطه و همچنین احراز هویت، در تاریخی که مرکز پزشکی مربوطه مشخص خواهد کرد با همراه داشتن گذرنامه و دیگر مدارک هویتی ایرانی در محل انجام معاینات پزشکی تعیین شده ضروری می باشد. بدیهی است عدم حضور مشمول در تاریخ مقرر به منزله انصراف محسوب گردیده و پرونده وی بدون هرگونه اقدامی بایگانی خواهد شد .

ث) پیگیری امور مربوط به اخذ روادید کشور محل انجام معاینات پزشکی ، اقامت و اسکان مشمول( در صورت نیاز) و هزینه های پزشک و دیگر امور مربوطه به عهده شخص مشمول بوده و نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور هیچگونه مسئولیتی در قبال موارد فوق الاشاره ندارند .

ج) تشخیص نهایی ، قبول یا رد درخواستهای معافیت پزشکی بر عهده کمیسیون پزشکی مستقر در سازمان نظام وظیفه جمهوری اسلامی ایران در داخل کشور بوده و انجام معاینات در مراکز معاینه پزشکی مشمولان مقیم خارج از کشور مستقر در شهرهای مونیخ (آلمان) – دبی (امارات عربی متحده) دلیلی بر قطعیت معافیت پزشکی مشمولان نخواهد بود.

چ) بدیهی است در صورت رد درخواست مربوطه توسط کمیسیون پزشکی سازمان نظام وظیفه ، فرد متقاضی مشمول شناخته شده و از تاریخ رد درخواست(در صورت عدم حضور جهت انجام خدمت سربازی) غایب محسوب می گردد.

ح) تصاویر مدارک پرونده معافیت پزشکی در برگه های A4 به صورت جداگانه تهیه و تحویل گردد.

خ) هموطنان گرامی جهت اطلاع بیشتر از شرایط و قوانین معافیت پزشکی  می توانند به وب سایت سازمان نظام وظیفه به آدرس vazifeh.police.ir مراجعه نمایند.عواقب و خسارات مادی و معنوی ناشی از عدم آگاهی از قوانین و مقررات بر عهده متقاضی می باشد. 

تذکر  مهم:

بر اساس تصمیم سازمان نظام وظیفه عمومی، تقاضای معافیت پزشکی شامل دانشجویان متعهد خدمت و یا کسانی که با وثیقه از کشور خارج شده اند، نمی گردد.

برای اطلاعات بیشتر به سامانه امور کنسولی و ایرانیان  مراجعه فرمایید


معافیت کفالت

مشمولینی که ادعای کفالت پدر، مادر، خواهر و ....... را دارند پس از مطالعه ضوابط مربوطه در سایت سازمان وظیفه عمومی ناجا می توانند مدارک زیر را پس از تأیید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت و اداره امور ایرانیان وزارت امور خارجه (واقع در ساختمان شماره 3) شخصاً، توسط پدر و مادر و یا وکیل خود به سازمان وظیفه عمومی ناجا واقع در (تهران - میدان سپاه )تحویل دهند.

*قبل از مراجعه به اداره امور ایرانیان جهت اطلاع از وصول پرونده از نمایندگی مربوطه به دبیرخانه این اداره به شماره 61153239 تماس گرفته شود

ملاحظات:

1- در صورتی که مشمول در خارج از کشور و بستگان وی که مدعی کفالت آنان است در داخل کشور حضور داشته باشند نیازی به تکمیل قسمت اظهاریه بستگان مشمول در فرم درخواست معافیت کفالت نمی باشد و نمایندگی صرفاً ردیف(1) قسمت گواهی را که در مورد مشمول است تایید و اقدامات بعدی را به عمل می آورد. 2- در صورتی که مشمول در داخل کشور و بستگان وی که مشمول مدعی کفالت آنان است درخارج ازکشور سکونت داشته باشند، حسب مورد ردیف های 1 تا 7 در قسمت اظهاریه توسط بستگان ذیربط تکمیل و نمایندگی صرفاً ردیف (2)قسمت گواهی را که درمورد بستگان مشمول است تایید و اقدامات بعدی را به عمل می آورد. 3- درصورتی که مشمول و بستگان وی که مدعی کفالت آنان‌ است هر دو درخارج‌ ازکشور سکونت‌ داشته باشند،کلیه قسمت های فرم درخواست معافیت کفالت حسب مورد تکمیل می گردد. 4- با تکمیل برگه‌ مذکور نیازی به صدور گواهی تجرد برای مادر، مادربزرگ و خواهرمشمول و همچنین گواهی قید حیات برای سایر بستگان که مشمول مدعی کفالت آنان است نمی باشد. 5- در صورتی که مشمول در خارج از کشور سکونت داشته باشد، پیگیری امور مربوط توسط پدر و مادر بلامانع است لیکن پیگیری اقدامات توسط سایر اشخاص نیازمند ارائه وکالت نامه از سوی مشمول خواهد بود. 6-در صورتی که معافیت کفالت نیازمند اعلام نظر پزشکی مبنی بر نیازمندی بستگان مشمول به مراقبت باشد و بستگان مشمول نیز مقیم خارج از کشور باشند، علاوه بر تکمیل فرم درخواست معافیت کفالت و ارسال مدارک مربوط به معافیت‌کفالت، می بایست«برگ رسیدگی به وضعیت پزشکی ویژه بستگان بیمار مشمول » برابر فرم شماره فرم رسیدگی به وضعیت ویژه بستگان مشمول توسط نمایندگی مجری معاینات پزشکی تکمیل گردیده نیز به همراه مدارک پزشکی مربوط به بیماری، به سازمان وظیفه عمومی ناجا ارسال گردد.(بستگان بیمار مشمول در صورت تمایل می توانند به داخل کشور مراجعه و در شورای پزشکی وظیفه عمومی مورد معاینه قرار گیرند)

 

مدارک مورد نیاز:

1- تکمیل یک برگ فرم درخواست معافیت کفالت مبنی بر تأیید وضعیت خانوادگی و صحت ادعای مشمول که به امضاء سه نفر از بستگان وی رسیده باشد.در مواردی که فرد بستگانی در خارج از کشور ندارد، پس از تکمیل و ارسال مدارک، شهود می توانند ضمن اعلام نسبت با مشمول، قسمت مربوطه را در ایران تکمیل نموده و سپس به تأیید یکی از دفاتر اسناد رسمی برسانند.

2- ارائه اصل شناسنامه جدید پدر و مادر مشمول و فتوکپی از کلیه صفحات، و یا گواهی فوت پدر و یا طلاقنامه مادر

3- ارائه اصل شناسنامه جدید خواهران و برادران مشمول و فتوکپی از کلیه صفحات، و یا گواهی فوت

4- ارائه دو قطعه عکس جدید پدر و مادر مشمول،  4*3 تمام رخ، بدون کلاه، عینک تیره و پشت نویسی شده، برای خانمها با رعایت حجاب کامل اسلامی

5- ارائه اصل شناسنامه جدید همسر و یا همسران دیگر پدر و فتوکپی از کلیه صفحات آن، و یا گواهی فوت آنها

6- ارائه اصل شناسنامه جدید مشمول و یک سری فتوکپی از کلیه صفحات آن حتی صفحات سفید

7-چهار قطعه عکس جدید مشمول،  4*3 تمام رخ، بدون کلاه، عینک تیره و پشت نویسی شده

8- ارائه اصل گذرنامه معتبر ایرانی مشمول و یک سری فتوکپی خوانا  از تمام صفحات آن حتی صفحات سفید

9- ارائه اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی و گواهی اشتغال به تحصیل در صورت دانشجو بودن

10- ارائه اصل و کپی کارت شناسائی ملی

11- ارائه اصل و کپی مدرک اقامتی مشمول

12- تنظیم وکالت نامه توسط مشمول از طریق سامانه میخک برای پیگیری پرونده در وزارت امور خارجه و سازمان نظام وظیفه (پدر و مادر نیاز به وکالت نامه ندارند)

تبصره:

  1. در صورتی که اصل شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت یا معافیت و آخرین مدرک تحصیلی به همراه متقاضی نمی باشد بایستی یکی از بستگان با در دست داشتن اصل مدارک فوق به وزارت امور خارجه در تهران (ساختمان شماره 3 اداره کل امور کنسولی) و یا نمایندگی های وزارت امور خارجه  در استانها نسبت به رویت اسناد مذکور و ارسال تصویر آنها به سفارت ایران در مالزی اقدام نمایند. همچنین لطفا قبل از مراجعه به بحش کنسولی نسبت به دریافت مدارک توسط کنسولی اطمینان حاصل نمایید.

راهنمای تکمیل برگ درخواست معافیت کفالت وبرگ تایید درخواست معافیت(فرم درخواست معافیت کفالت)ویژه مشمولان ایرانی مقیم خارج از کشور

الف- مشخصات مشمول:

1- مشمول با مراجعه به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران درخارج‌ ازکشور، تقاضای خود را برای بهره مندی از معافیت کفالت مطرح وپس‌از دریافت برگ درخواست معافیت‌ از نمایندگی، نسبت به درج مشخصات‌ سجلی، تحصیلی، اقامتی و سایر اطلاعات خواسته شده، در محل مربوط در فرم درخواست معافیت کفالت اقدام و با امضا واثر انگشت آن را تایید می نماید و متصدی امور کنسولی ضمن رویت اصل مدارک مانند شناسنامه،گذرنامه، مدرک تحصیلی، مدارک اقامتی و....، علاوه بر کنترل و تطبیق اطلاعات ثبت شده در فرم، اقامت مشمول در خارج از کشور را نیز احراز می نماید.

2- نوع معافیت کفالت، بر اساس ماده (44) قانون خدمت وظیفه عمومی مانند معافیت کفالت پدر 70 سال تمام، پدربیمارکمتر از 70 سال نیازمند مراقبت، مادر فاقد همسر، برادر صغیر و... توسط مشمول و با راهنمایی متصدی امور کنسولی تعیین و در محل مربوط درج می گردد.

3- عکس مشمول در محل مربوط بر روی فرم درخواست معافیت کفالت الصاق و به مهر نمایندگی ممهور می گردد.

ب- مشخصات بستگان مشمول :

1- مشخصات‌ کلیه اعضای خانواده‌مشمول شامل پدر، مادر، برادران و خواهران(اعم از مجرد یا متاهل- تنی یاناتنی)به طور کامل و دقیق و برابر اطلاعات شناسنامه‌ای‌ توسط‌ مشمول در محل مربوط ‌در فرم درخواست معافیت کفالت درج می‌گردد و در صورتی که مشمول متقاضی معافیت کفالت جد ویا جده باشد، علاوه بر درج مشخصات جد یا جده باید مشخصات کلیه فرزندان جد یا جده و مشخصات کلیه نوه های آنان نیز در جدول مذکور درج گردد.

2- متصدی امورکنسولی ضمن رویت اصل شناسنامه‌های مربوط به بستگان مشمول، نسبت به کنترل وتطبیق اطلاعات ثبت شده در جدول اقدام خواهد کرد.

ج- مشخصات گواهان:

سه نفر از بستگان مشمول با حضور در نمایندگی، ضمن درج مشخصات خود در محل مربوط فرم درخواست معافیت کفالت، صحت ادعای مشمول در خصوص کفالت درخواستی را با امضا و اثر انگشت تایید می نمایند.متصدی امور کنسولی می‌بایست نسبت به تفهیم مفاد ماده(60) قانون خدمت وظیفه عمومی در مورد مجازات شهادت کذب،گواهی خلاف واقع و مکتوم داشتن حقیقت به گواهان اقدام و آنان را نسبت به موضوع توجیه نماید.

د- اظهاریه بستگان مشمول:

1- هریک از بستگان مشمول‌ شامل‌ پدر، مادر، برادر، خواهر، پدربزرگ و مادربزرگ‌ که مقیم خارج‌ ازکشور‌ بوده و مشمول حسب مورد تقاضای کفالت آنان را دارد، با حضور در نمایندگی، حسب مورد ردیف‌های 1 تا 6 در قسمت مربوط در فرم درخواست معافیت کفالت را علامت زده و با امضا واثر انگشت آن را تایید می‌نمایند.

2- هر یک از بستگان مشمول (پدر، مادر، برادر، خواهر، پدربزرگ ومادربزرگ) که مشمول حسب‌ مورد‌ تقاضای‌ کفالت‌ آنان را دارد می بایست برای احراز اقامت در خارج، ردیف (7) را نیز تکمیل نمایند.

ر- گواهی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران:

1- مشمول، بستگان‌ مشمول‌ مقیم خارج‌ و گواهان‌ می‌بایست با حضور درنمایندگی و درحضور متصدی امور کنسولی ضمن تکمیل فرم، اظهارات خود را با امضا و اثر انگشت تایید نمایند.

2- متصدی‌ امور کنسولی می‌بایست‌ ضمن رویت‌ و بررسی مدارک‌ هویتی‌ اشخاص، نسبت به‌ احراز هویت‌ مشمول‌ و گواهان و همچنین احراز هویت و حیات بستگان مشمول اطمینان حاصل نموده و مراتب را با درج امضا و مهر در محل مربوط گواهی نماید.همچنین می‌بایست یک قطعه عکس تمام رخ بستگان مشمول در محل مربوط در فرم درخواست معافیت کفالت الصاق و به مهر نمایندگی ممهور گردد.

3- مدارک مورد نیاز به تناسب نوع معافیت – که بر اساس مندرجات دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی قابل تعیین است- از مشمول اخذ و کلیه مدارک برابر با اصل شده و ممهور به مهر نمایندگی گردد.

4- پرونده متشکله پس از تکمیل و تایید مسئول نمایندگی، به اداره امور ایرانیان ارسال تا از آن طریق جهت اقدام لازم به سازمان وظیفه عمومی ناجا ارسال گردد.


معافیت تحصیلی

الف) متقاضی میبایست قبل از سفر به خارج از کشور حضورا به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان نظام وظیفه عمومی مراجعه و نسبت به اخذ معافیت تحصیلی اقدام نماید.

ب) در خارج از کشور به سفارت خانه های جمهوری اسلامی ایران مراجعه و نسبت به تشکیل پرونده دانشجویی و هماهنگی های لازم جهت اخذ معافیت تحصیلی اقدام نماید.


معافیت عفو رهبری

برای معافیت عفو رهبری متقاضی می بایست حضورا به سازمان نظام وظیفه عمومی مراجعه نماید.

توضیح: معافیت عفو رهبری شامل متولدین 1337 لغایت 1354 میباشد.