امور کنسولی

تشکیل پرونده دانشجویی

  • ثبت نام و ورود به سامانه تائید اسناد کنسولی( Mikhak.mfa.ir)
  • انتخاب گزینه تشکیل پرونده دانشجویی و پر کردن فرم مربوطه.
  • بارگذاری مدارک مور نیاز به ترتیب خواسته شده.
  • مدارک مورد نیاز جهت بارگذاری:۱- تصویر کارت ملی ۲- صفحه اول گذرنامه ۳- تصویر آخرین مهر خروج از ایران۴- تصویر ویزای اقامت معتبر ۵- تصویر آخرین مدرک تحصیلی ۶- تصویر گواهی اشتغال به تحصیل ۷- تصویر گواهی معافیت تحصیلی یا کارت معافیت/ پایان خدمت (برای آقایان).
  •  تکمیل فرایند تشکیل پرونده و پرینت کد رهگیری جهت ارائه به بخش کنسولی سفارت.
  •  مراجعه حضوری، با همراه داشتن اصل (کارت ملی، گذرنامه، آخرین مدرک تحصیلی، گواهی اشتغال به تحصیل، کارت معافیت/ پایان خدمت یا معافیت تحصیلی وتعهدنامه ( مخصوص دانشجویان وزارت بهداشت)جهت تائید نهایی پرونده تحصیلی.

تذکر۱:  

دانشجویانی که دارای پرونده دانشجویی بوده و خواستار انتقال به مقطع بالاتر، تغییر دانشگاه و یا  تغییر رشته تحصیلی هستند باید نسبت به تشکیل پرونده جدید  با بارگذاری کلیه مدارک مورد نیاز به همراه گواهی اشتغال به تحصیل و معافیت تحصیلی جدیددر سامانه تاک اقدام و با اصل مدارک بارگذاری شده جهت تائید پرونده به بخش کنسولی مراجعه نماید.

تذکر۲:

چنانچه اصل مدارک هویتی بارگذاری شده در ایران است یکی از آشنایان یا اقوام با اصل آن به اداره امور دانشجویی در ساختمان شماره 3 یا نمایندگی وزارت امور خارجه در استانها مراجعه تا بعد از رؤیت، تصویر آن برای سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی ارسال گردد. قبل از مراجعه به بخش کنسولی  ضمن تماس نسبت به دریافت مدارک اطمینان حاصل نمایید.

تذکر 3:

ارائه تسهیلات غیر ارزی به دانشجویان پسر بهره مند از معافیت تحصیلی (  فاقد کارت معافیت یا پایان خدمت ) و کلیه دانشجویان ( دختر و پسر) شاغل به تحصیل در رشته های مربوط به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی منوط به استعلام از وزرات علوم، تحققات و فناوری و وزارت  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران-کوالالامپور