امور کنسولی

صدور شناسنامه

  شناسنامه افراد زیر 15 سال

لطفا پس از تکمیل اطلاعات و بارگزاری مدارک مورد نیاز در سامانه میخک  (بخش صدور شناسنامه افراد زیر 15 سال) و اخذ کد رهگیری ،  همراه با مدارک ذیل به بخش کنسولی مراجعه نمائید. 

مدارک مورد نیاز:

 1. تکمیل فرم مشخصات فردی (پدر یا مادر) - یک نسخه
 2. تکمیل فرم درخواست صدور شناسنامه فرزند - یک نسخه
 3. اصل و تصویر شناسنامه والدین
 4. اصل و تصویر کارت ملی
 5. اصل و تصویر گذرنامه والدین - یک نسخه
 6. اصل گواهی ولادت (فرزند)
 7. هزینه صدور شناسنامه - جهت مشاهده مبلغ قابل برداخت به صفحه تعرفه خدمات کنسولی مراجعه فرمایید.

* توجه: 

لطفا قبل از دریافت گواهی تولد از مقامات ذیربط کشور مالزی، جهت اطلاع از نام انتخابی فرزند خود و تایید آن به سایت سازمان ثبت احوال کشور به نشانی www.sabteahval.ir (قسمت نام و نام گزینی) مراجعه نمائید. 

 


افراد 15 تا 18 سال

برای کلیه افرادی که دارای پدر ایرانی بوده و در خارج از کشور متولد شده اند می توان براساس بند 2 ماده 976 قانون مدنی شناسنامه ایرانی درخواست نمود. لذا از والدین محترم تقاضا می شود در اولین فرصت با ارائه مدارک زیر جهت صدور شناسنامه برای فرزند خود پس از تعیین وقت قبلی به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه نمایند.

مدارک مورد نیاز :

1- تکمیل فرم درخواست صدور شناسنامه برای افراد 18 - 15 سال

2- ارائه اصل گواهی ولادت بین المللی ( International Birth Certificate )

3- ارائه اصل شناسنامه های والدین

4- هفت قطعه عکس جدید 4*3 تمام رخ، بدون کلاه، عینک تیره و پشت نویسی شده، برای خانمها با رعایت حجاب کامل اسلامی

 5- دو برگ کارت انگشت نگاری که توسط پلیس محل اقامت متقاضی تنظیم شده باشد

 6- ارائه رسید پرداخت هزینه مربوطه براساس جدول هزینه های خدمات کنسولی

ملاحظات

درصورت عدم ارائه کارت انگشت نگاری، بشرط تکمیل بودن مدارک فوق الذکر، معرفی نامه به پلیس محل برای انگشت نگاری، توسط نمایندگی محل اقامت انجام خواهد شد.

حضور پدر یا مادر متقاضی (درصورتیکه ازدواج والدین در شناسنامه آنها ثبت شده باشد )، برای امضا دفاتر ثبت کل الزامی است. در غیر اینصورت حضور والدین در نمایندگی ضروری می باشد.

درصورتیکه فرزند متولد خارج از کشور محل اقامت باشد، لازم است اصل گواهی ولادت به تأیید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در محل تولد رسیده باشد

حضور متقاضی برای امضای دفاتر ثبت کل در نمایندگی ضروری می باشد


افراد بالای 18 سال

مدارک مورد نیاز:

تکمیل فرمهای درخواست صدور شناسنامه و اقرارنامه مربوط به متقاضی فاقد شناسنامه و پرسشنامه مخصوص افراد مدعی تابعیت ایران فاقد شناسنامه، پس از تعیین وقت قبلی توسط نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و توسط والدین و متقاضی صورت می گیرد.

1-    ارائه اصل گواهی ولادت بین المللی ( International Birth Certificate )

2-    ارائه اصل شناسنامه های والدین

3-    ارائه مدرک هویتی معتبر عکسدار خارجی متقاضی، گذرنامه ویا کارت هویت شناسائی معتبر

4-    هفت قطعه عکس جدید 4*3 تمام رخ، بدون کلاه، عینک تیره و پشت نویسی شده، برای خانمها با رعایت حجاب کامل اسلامی

5-    ارائه یک قطعه عکس از هریک از والدین

6-     دو برگ کارت انگشت نگاری که توسط پلیس محل اقامت متقاضی تنظیم شده باشد

7-    ارائه رسید پرداخت هزینه مربوطه براساس جدول هزینه های خدمات کنسولی

ملاحظات:

درصورت عدم ارائه کارت انگشت نگاری، بشرط تکمیل بودن مدارک فوق الذکر، معرفی نامه به پلیس کشور محل اقامت برای انگشت نگاری، توسط نمایندگی انجام خواهد شد.

ضمنآ پس از طی مراحل فوق مراتب به تهران منعکس و پس از دریافت مجوز قانونی، شناسنامه با حضور متقاضی در نمایندگی صادر می گردد.


بانوان خارجی

مدارک مورد نیاز:

پس از ثبت ازدواج رسمی در نمایندگی جهت خانم خارجی شناسنامه با ارائه مدارک ذیل شناسنامه صادر می گردد:

 1. تکمیل پرسشنامه مشخصات فردی - یک نسخه
 2. اصل شناسنامه معتبر زوج
 3. اصل گذرنامه معتبر زوج و زوجه
 4. اصل گواهی تولد معتبر زوجه ( با تأیید وزارت امور خارجه محل)
 5. برگ تکمیل شده درخواست و اجازه تغییر نام خانوادگی زوجه به نام خانوادگی زوج در صورت تمایل زوجه به استفاده از نام خانوادگی زوج و گواهی امضای زوج
 6. 4 قطعه عکس جدید زوجه با رعایت حجاب اسلامی
 7. اصل قبض واریز تعرفه صدور شناسنامه به حساب نمایندگی - جهت مشاهده مبلغ قابل برداخت به صفحه تعرفه خدمات کنسولی مراجعه فرمایید.