امور کنسولی

صدور گواهی

گواهی تجرد

مدارک مورد نیاز:

 1. تکمیل فرم مشخصات فردی - یک نسخه
 2. تکمیل فرم درخواست صدور گواهی تجرد - یک نسخه 
 3. اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه - یک نسخه
 4. اصل گذرنامه و یک نسخه تصویر صفحه اول گذرنامه 
 5. رسید پرداخت هزینه صدور گواهی تجرد _ جهت مشاهده مبلغ قابل برداخت به صفحه تعرفه خدمات کنسولی مراجعه فرمایید

توضیحات:

 1. در صورتی که اصل شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت یا معافیت و آخرین مدرک تحصیلی به همراه متقاضی نمی باشد بایستی یکی از بستگان با در دست داشتن اصل مدارک فوق به وزارت امور خارجه در تهران (ساختمان شماره 3 اداره کل امور کنسولی) و یا نمایندگی های وزارت امور خارجه در استانها نسبت به رویت اسناد مذکور و ارسال تصویر آنها به سفارت ایران در مالزی اقدام نمایند. همچنین لطفا قبل از مراجعه به بحش کنسولی نسبت به دریافت مدارک توسط کنسولی اطمینان حاصل نمایید.
 2. در صورت اصل بودن شناسنامه، گواهی تجرد هنگام مراجعه متقاضی صادر می شود در صورتیکه شناسنامه المثنی باشد ابتدا از سازمان ثبت احوال استعلامات لازم به عمل خواهد آمد و در صورت وصول پاسخ ثبت احوال مبنی بر تجرد، گواهی مذکور صادر خواهد گردید.

گواهی تاهل

مدارک مورد نیاز:

 1. تکمیل فرم مشخصات فردی - یک نسخه
 2. اصل و تصاویر کلیه صفحات شناسنامه زوجین و سایر اعضای خانواده - یک نسخه
 3. اصل و تصویر گذرنامه متقاضی، همسر و فرزندان - یک نسخه
 4. رسید پرداخت هزینه صدور گواهی تاهل _ جهت مشاهده مبلغ قابل برداخت به صفحه تعرفه خدمات کنسولی مراجعه فرمایید

توضیحات:

 1. در صورتی که اصل شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت یا معافیت و آخرین مدرک تحصیلی به همراه متقاضی نمی باشد بایستی یکی از بستگان با در دست داشتن اصل مدارک فوق به وزارت امور خارجه در تهران (ساختمان شماره 3 اداره کل امور کنسولی) و یا نمایندگی های وزارت امور خارجه در استانها نسبت به رویت اسناد مذکور و ارسال تصویر آنها به سفارت ایران در مالزی اقدام نمایند. همچنین لطفا قبل از مراجعه به بحش کنسولی نسبت به دریافت مدارک توسط کنسولی اطمینان حاصل نمایید.

گواهی نسبت

مدارک مورد نیاز:

 1. تکمیل فرم مشخصات فردی - یک نسخه
 2. اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه متقاضی و بستگان مورد درخواست - یک نسخه
 3. اصل و تصویر گذرنامه متقاضی، وابستگان مورد درخواست - یک نسخه
 4. رسید پرداخت هزینه صدور گواهی نسبت _ جهت مشاهده مبلغ قابل برداخت به صفحه تعرفه خدمات کنسولی مراجعه فرمایید.

توضیحات:

 1. در صورتی که اصل شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت یا معافیت و آخرین مدرک تحصیلی به همراه متقاضی نمی باشد بایستی یکی از بستگان با در دست داشتن اصل مدارک فوق به وزارت امور خارجه در تهران (ساختمان شماره 3 اداره کل امور کنسولی) و یا نمایندگی های وزارت امور خارجه در استانها نسبت به رویت اسناد مذکور و ارسال تصویر آنها به سفارت ایران در مالزی اقدام نمایند. همچنین لطفا قبل از مراجعه به بحش کنسولی نسبت به دریافت مدارک توسط کنسولی اطمینان حاصل نمایید.