هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران

هموطنان عزیر به منظور دسترسی به اطلاعات پروازی  و رزرو بلیط می توانند  به سایت هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران (ایران ایر) دفتر مالزی  به آدرس  www.iranair.com.my  مراجعه نمایند